فایل word مقاله زنان و امنيت شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله زنان و امنيت شهري :

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات:17

نویسنده(ها):

سمیه سلیمانی فصیح – کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده:

امروزه ترس ازجرم وعدم احساس امنیت اجتماعی موضوعی است که بحث امنیت درشهرها را به چالش کشانده است بدین سبب مورد توجه محققین علوماجتماعی و جرم شناسی قرارگرفته است براساس مطالعات انجام شده درکشورهای غربی زنان به مراتب بیشتر ازمردان ازجرم می ترسند حال آنکه کمتر از مردان قربانی جرایم مختلف واقع میشوند پژوهش حاضر تاکید می کند که چگونه ترس ازجرم درفرایند زندگی اجتماع یو درک زنان از روابط و مناسبات قدرت جنسیتی شکل گرفته است و بصورت جدایی گزینی های فضای شهری نمایان میشود.

لینک کمکی