فایل word مقاله بررسي تاثيرهمزمان برخصوصيات کششي بيوپلاستيکهاي تهيه شده از آردگندم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تاثيرهمزمان برخصوصيات کششي بيوپلاستيکهاي تهيه شده از آردگندم :

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات:6

نویسنده(ها):

حسام عمرانی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد
احمد غضنفری مقدم – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

درحال حاضرموادمختلفی با استفاده از نشاسته و افزودنی های طبیعی نظیر آب گلیسرول وغیره ساختهم یشود که این مواد به واسطه استفاده یا انبارداری درمعرض گذشت زمان قرارمیگیرند یکی از این مواد بیوپلاستیک های نشاسته ای می باشند دراین پژوهش با استفاده ازآرد گندم و 30درصد وزنی گلیسرول ازطریق فرایند قالب گیری فشاری نمونههایی بیوپلاستیک تهیه شد و به منظور بررسی تاثیر گذشت زمان برخصوصیات کششی بیوپلاستیک های تهیه شده آزمایشهایی درقالب طرح کاملا تصادفی با 3تکرار انجام شد تیمارها شامل تغییر محدوده ی زمانی بین تولید نمونه ها وانجام تست کشش در7سطح 2و5و18و37و53و96و154 روز بود نتایج نشان داد استحکام ومدول کششی بصورت نمایی با گذشت زمان افزایش می یابد ولی درصد افزایش طول ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد بیشترین درصد افزایش طول در37روزپس از قالب گیری و به میزان 17درصد مشاهده شد.

لینک کمکی