فایل word مقاله معرفي سنگ آهکهاي بلروفون دار متعلق به پرمين درمنطقه ماکو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله معرفي سنگ آهکهاي بلروفون دار متعلق به پرمين درمنطقه ماکو :

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات:9

نویسنده(ها):

اسلام ابراهیم نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی
علی اصغر ثیاب قدسی – دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی
سیروس عباسی – فوق لیسانس

چکیده:

منطقه موردمطالعه به موقعیت جغرافیایی 44 36X16YE 39 23X33YN درمنطقه اذربایجان و درشمال شهرماکو واقع شده است رسوبات متعلق به پرمین بالایی درآذربایجان گسترش وسیعی داشته و متشکل ازرسوبات کربناته به رنگ خاکستری تیره می باشد درمنطقه ماکو نهشته های پرمین بالایی دربسیتر نقاط رخنمون دارند و نسبت به سایر مناطق ایران دارای ضخامت بیشتری می باشند براساس مطالعات صحرایی نهشته های پرمین فوقانی درمنطقه مورد مطالعه را میتوان به سه واحد سنگ آ]کهای بلروفون دار سنگ آهکهای چرت دار و سنگ آهک های توده ای کریستالیزه و دولومیتی تقسیم کرد این رسوبات دارای فسل های بلروفون دار متشکل از سنگ آهکهای دارای بلرفون زیاد و پرفسیل میب اشد که با مرز دگرشیبی و فرسایشی درروی سازند ایلانفره قرار گرفته و بطور هم شیب توسط واحد سنگ آهک های چرت دار پوشیده شده است.

لینک کمکی