فایل word مقاله مطالعه تنوع گونه اي جنسHordeum جووحشي درسطح ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مطالعه تنوع گونه اي جنسHordeum جووحشي درسطح ايران :

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات:5

نویسنده(ها):

محمد مهرنیا – مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

چکیده:

تنوع زیستی Biodiversity) چیزی جدااز محیط طبیعی نیست و برای حفظ این شبکه ها بههم پیوسته و تداوم چرخه حیات نیازمند حفظ گونه های گیاهی و جانوری هستیم پایداری و بقا چشم انداز محیطهای طبیعی درگرو شناخت علمی گونه ها و حفظ تنوع زیستی به منظور جلوگیری از نابود شدن نمونه های گیاهی و حفظ ذخایر ژنتیکی می باشد با کاشت گیاهانی که با شرایط طبیعی سازگاریداشته باشند میتوان ازرخ دادن مواردی چون از بین رفتن پوشش گیاهی گسترش بیابان ها و فرسایش خاک جلوگیری کرد که یکی از ضرورت های انجام این طرح شناخت صحیح و علمی گونه های گیاهی به منظور دستیابی به اهداف مذکور میب اشد جنس Hordeum متعلق به قبیله Triticeae ازخانواده گندمیان Poaceae می باشد گونه های این جنس گیاهانی یکساله یا چندساله و بصورت کپه ای هستند درهرگره سنبله دارای سه سنبلچه تک گلچه ای می باشد سنبلچه های جانبی دارای دمگل بوده و اغلب عقیم یا ناقص اند سنبلچه مرکزی بدون دمگل و یا دارای پایک کوتاه میباشد

لینک کمکی