فایل word مقاله مطالعه نمودار گاماي اصلاح شده و کاربرد آن درتشخيص نوع کاني رسي سنگ مخزن مطالعه موردي جنوب غربي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مطالعه نمودار گاماي اصلاح شده و کاربرد آن درتشخيص نوع کاني رسي سنگ مخزن مطالعه موردي جنوب غربي ايران :

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات:9

نویسنده(ها):

ماجد عبیات – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد آبدیده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

چکیده:

شناسایی و به دست آوردن شناختی دقیق ازشیل و رسها درسه بخش اکتشاف حفاری و مخزن درصنعت نفت امری بسیاربااهمیت است مطالعه کانیهای رسی سازندها و لایههای زمین برحسب عمق ازطریق ازمایشات اشعه ایکس برروی نمونه های گرفته شده از عمق مخزن نیز صورت میگیرد که درمقایسه با نمودارگیری زمان و هزینه بسیاربیشتری نیاز دارد و همچنین نمی تواند نتایجی پیوسته ارایه کند زیرا نمونه گیری پیوسته از تمامی عمق چاه امکان پذیرنیست نموداری که برای شناسایی کانیهای رسی سازند به کارمیرودنمودار طیف نگارگاما میب اشدکه نشانگر سه عنصر رادیواکتیو توریوم پتاسیم و اورانیوم است و باتوجه به میزان هریک ازاین عناصر و نسبت آنها به ما توصیفی از نوع کانی رسی هرناحیه را میدهد نمودارگامای اصلاح شده نشانگر مجموع دو عنصر توریسم و پتاسیم است که درشیل وجود دارند و اورانیوم سازند برروی آن تاثیری ندارد ازنمودار گامای اصلاح شده معمولا بهعنوان نشانگر شیل استفاده میشود و ابزاری اساسی برای تعیین درصد شیل نواحی مختلف است دراین مطالعه رابطه میان درصد شیل یا همان میزان نمایش داده شده توسط مودار گامای اصلاح شده و نوعکانی رسی سازند بررسی گردید.

لینک کمکی