فایل word مقاله بررسي سازگاري رقم انتخابي از توده کاهو پيچ بابل در تاريخ هاي مختلف کاشت تحت شرايط اقليمي کرج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي سازگاري رقم انتخابي از توده کاهو پيچ بابل در تاريخ هاي مختلف کاشت تحت شرايط اقليمي کرج :

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات:5

نویسنده(ها):

محمد رضا ایمانی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
ناهید آملی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی سازگاری رقم وارش به شرایط اقلیمی کرج بهمراه لاین امید بخش و اهوازی در تابستان سال 1388 در ایستگاه 400 هکتاری موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در قالب بلوک های کامل تصادفی به صورت آزمایشات فاکتوریل در سه تکرار و در سه زمان کشت 5/15 و 6/1 و 6/15 پیاده شد. در طول دوره علاوه بر مراقبت های زراعی, یادداشت برداری از قبیل طول و عرض پوم, وضعیت بولتینگ و عملکرد انجام شد. تجزیه واریانس انجام و مقایسات میانگین به روش دانکن صورت پذیرفت. بطور کلی با توجه به نتایج می توان نتیجه گیری نمود که رقم وارش تحمل گرمای هوا در تاریخ کشت اول و دوم را نداشته و در تاریخ کشت سوم, سرمای آخر فصل مشکل ایجاد می کند, لذا رقم وارش مناسب کشت در منطقه نمی باشد. ژنوتیپ اهوازی در مقایسه با وارش از وضعیت بهتری برخوردار بوده اما باز مشکل گلدهی در تاریخ کشت اول و مشکل سرما زدگی در تاریخ کشت سوم را دارا بوده است, لذا مناسب کشت در منطقه نمی باشد. لاین امید بخش در تمام تاریخ کشت مناسب بوده و با توجه به اینکه کل عملکرد تولیدی از نوع درجه یک بوده و سرمای آخر فصل و گرمای اول فصل مشکلی بوجود نیاورده قابل توصیه در منطقه و در تاریخ های ذکر شده, می باشد.

لینک کمکی