فایل word مقاله مطالعه سيالات درگير و رامان ميکرواسپکترومتري آپاتيت جزيره هرمز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مطالعه سيالات درگير و رامان ميکرواسپکترومتري آپاتيت جزيره هرمز :

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

فریبا پادیار – دانشجوی دکتری پترولوژی
بهروز برنا – مهندس معدن
منصور قربانی – دکتری پترولوژی
وحیده علیزاده – فوق لیسانس زمین شناسی

چکیده:

شواهد زمین شناسی حاکی ازسن پرکامبرین برای آپاتیت های هرمز می باشد که با اکسیدهای اهن قرمز رنگ نمک رسوبات دیگر و سنگهای آذرین بخصوص نوع آلکالن درکمپلکس هرمز همراه می باشند آپاتیتهای هرمز بصورت بلورهای یوهدرال و مجزا درنمکهای هرمز همراه با اکسید آهن یافت میشوند براساس مطالعات میکروترمومتری سیالهای درگیر اولیه دامنه دمای همگن شدن سیالات درگیر درنمونه های آپاتیت 564درجه -117 میانگین =367 درجه اندازه گیری شده است همچنین دامنه شوری درنمونه های آپاتیت 52-45 Wt% NaCl equiv می ب اشد باتوجه به دامنه گسترده دمای همگن شدن و دامنه گسترده شوری درسیالهای درگیر میتوان فرایندهای جوشش و آمیختگی سیالات ماگمایی و جوی را از عوامل اصلی نهشت اپاتیت ها درنظر گرفت همراهی سیالهای درگیر غنی از بخار و غنی از مایع ازشواهد فرایند جوشش دراین اپاتیت ها است براساس مطالعات رامان اسپکترومتری بالا بودن میزان CO2,CH4 ,N2 وبویژه H2S درفاز بخار و مقدار غیرمتداول NH3 درفاز مایع سیالات درگیر میتواند بیانگر حضور یک محیط بسیاراحیایی باشد.

لینک کمکی