فایل word مقاله بررسي ريز ازديادي گياه دارويي مرزه خوزستاني Satureia khuzistanica

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي ريز ازديادي گياه دارويي مرزه خوزستاني Satureia khuzistanica :

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات:4

نویسنده(ها):

بهمن زاهدی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
جواد هادیان – استادیار پژوهشکده گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی تهران
امیر صحرارو – دانشجوی دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

پس از ضد عفونی و کشت بذور, جوانه های جانبی گیاهان مرزه حاصله در محیط های کشت مختلف MS و B5 و نیز غلظت ها و ترکیب های مختلفی هورمون IBA و BA, کشت شدند. در محیط کشت B5 بیشترین تعداد شاخه (2/7) و طویل ترین شاخه ها (5/3cm) , بیشترین تعداد گره و درصد بقا, به دست آمد . بیشترین تعداد شاخه (2/55) , تعداد گره (3/66), بلندترین شاخه ها (5/91cm) و درصد بقای گیاهچه ها (95/7%) , در غلظت 1mg/L BA , به دست آمد. بلندترین شاخه ها (6/42cm) , بیشترین تعداد گره (6/20), در محیط کشت MS با غلظت 1mg/L BA , مشاهده شد. شاخه های گره دار به دست آمده از گیاهچه های مرحله اول به خوبی در تمام ترکیبهای مختلف سیتوکنینها, رشد کردند . محیط کشت 1/4MS بیشترین درصد ریشه دهی (85/2%) را در مقایسه با محیط کشت 1/2MS (46/6%) و MS (17/6%), داشت. بیشترین تعداد (12/3) با طول تقریبی (1/55cm), در محیط کشت 1/2MS , به دست آمد. ولی بیشترین درصد ریشه زایی (80/0%) و تعداد ریشه (8/4 و 7/7) به ترتیب در غلظت 0/25 و 0/5 IBA mg/L به دست آمد . سازگاری گیاهچه های تولید شده در محیط کشت کاملاً موفقیت آمیز بوده به طوری که 80 درصد گیاهچه ها زنده باقی ماندند.

لینک کمکی