فایل word مقاله مطالعه اثرمقاديرمختلف اکسين IAA و کينتين Kin برتشکيل کالوس و اندام زايي درگياه ختمي دارويي Althaeaofficinalis

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مطالعه اثرمقاديرمختلف اکسين IAA و کينتين Kin برتشکيل کالوس و اندام زايي درگياه ختمي دارويي Althaeaofficinalis :

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات:13

نویسنده(ها):

بابک دلنوازهاشملویان – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
سمانه شعبانی – دانشجوی زیستشناسی سلولی تکوینی گیاهی
عذرا عطایی عظیمی – دانشیار

چکیده:

ختمی دارویی Althaeaofficinalis L. گیاهی دارویی علفی و پایا به ارتفاع 0/5تا2متر می باشد که به تیره پنیرک تعلق دارد. دربیشتر نقاط بخصوص درنواحی مرطوب می روید ختمی از مطبوع ترین مواد دارویی بین گیاهان است ختمی دارویی دارای خواص درمانی بسیارزیادی مثل ضدتب ضدسرفه رافع اخلاط مجاری تنفسی و سردرد است ا زانجایی که دانه ای این گیاه الوده به نوعی قار بوده و بطور کلی جمعیت این گیاه درطبیعت کم است و نیز یکی از روشهای ازدیاد گیاهان ازطریق کشت بافت می باشد لذا دراین پژوهش برای بدست آوردن پایه های عاری ازقارچ و بیشتر مبادرت به کشت بافت آن شد به این منظور بخشهای مختلف گیاه درمحیط موراشیگ و اسکوگ با مقادیر مختلف اکسین با کینتین با غلظت های 0/1و0/51و1/5و2 میلیگرم برلیتر کشت داده شد یافته های حاصل از این پژوهش بعداز35-30روز نشان داد که هورمون هاباعث القای تشکییل کالوس جوانه ریشه و گیاه کامل برروی جداکشت می شود.

لینک کمکی