فایل word مقاله بررسي نگرش دانشجويان دانشکده ي ادبيات و علوم انساني دانشگاه گيلان نسبت به موانع و تنگناهاي ازدواج در سال 1390

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي نگرش دانشجويان دانشکده ي ادبيات و علوم انساني دانشگاه گيلان نسبت به موانع و تنگناهاي ازدواج در سال 1390 :

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات:18

نویسنده(ها):

محمد امین کنعانی – استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان
حمیده محمدزاده – دانشجووی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه گیلان
فاطمه محمدزاده – مدرس دانشگاه پیام نور جلفا و زنوز

چکیده:

مقاله حاضربه بررسی نگرش دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان نسبت به موانع ازدواج پرداخته است از انجا که موانع موجوددرازدواج جوانان ازبرهم خوردن تعادل بین خرده نظام های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی جامعه ناشی می شود دربررسی و تحلیل عوامل موجوددرموانع ازدواج ازنظریه کارکردگرایی ساختاریی پاسونز برای تبیین روابط میان متغیرهای تغییر استفاده شده و فرضیات تحقیق مطرح گردید برای بررسی نگرش نسبت به موانع ازدواج جوانان ازیک 120 نمونه ی نفری ازدانشجویان دختر و پسر استفاده شده است روش پژوهش پیمایشی و دانشجویان بطور خود اجرا به پرسشنامه پاسخ داده اند یافته های تحقیق حاکی ازآن است که بین موانع ازدواج دربین دختران و پسران تفاوت معنی داری وجود دارد و موانع ازدواج دربین دختران بیشتر ازپسران می باشد و تفاوت میان آنان نیز معنی دار بوده درحالیکه موانع اجتماعی ازدواج دربین پسران بیشتر از دختران می باشد و تفاوت میان این دو معنی دار نبوده است

لینک کمکی