فایل word مقاله گزارش 6گونه قارچ کلاهک دار جديد ازخانوادهAgaricaceae درمنطقه جنگلي شصت کلاته گرگان براي اولين باراز ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله گزارش 6گونه قارچ کلاهک دار جديد ازخانوادهAgaricaceae درمنطقه جنگلي شصت کلاته گرگان براي اولين باراز ايران :

تعداد صفحات:13

چکیده:

قارچها نقش مهمی درچرخه اکوسیستم جنگلدارند شناسایی قارچها درتوده های مختلف رستنی ها علاوه براستفاده صنعتی و غیرصنعتی ازآنها درشناخت بهتر وضعیت کنونی توده هاموثر است بررسی های انجام شده طی سالهای 89-90 درجنگل شصت کلاته گرگان درتوده طبیعی انجیلی ممرز ودست کاشت توسکا و سرو زربین انجام شده با آماربرداری صدردرصد درطول فصول مختلف سال 13گونه قارچ کلاهک دار کف جنگل بعدازمطالعه صحرایی و آزمایشگاهی و استفاده ازمنابع معتبرعلمی از خانواده agaricaceae شناسایی شد که از این تعداد 6گونه : Coprinus extinctorius , Cystoderma amianthinum ,Lepiota brunneioncarnata , L.cristata , L.hystrix , Macrolepiota gracilenta برای نخستین بار از ایران گزارش میگردد.

لینک کمکی