فایل word مقاله بررسي رابطه طلاق و اعتياد در زوجين جوان مراجعه کننده به مجتمع قضايي خانواده در شهرستان بروجرد1389

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي رابطه طلاق و اعتياد در زوجين جوان مراجعه کننده به مجتمع قضايي خانواده در شهرستان بروجرد1389 :

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات:12

نویسنده(ها):

رویا ترکاشوند – کارشناس ارشد پرستاری بهداشت روان مدیر گروه پرستاری عضو هیات علمی دانش
جعفر مهدیان – دکتری برنامه ریزی آموزشی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی_واحد بروجر
حسن پیریایی – کارشناس ارشد آمار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی_واحد بروجرد
سیده مریم یثربی راد – کارشناس ارشد پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی_واحد بروجرد

چکیده:

طلاق فرایندی است که تدریجا بدنبال نااگاهی ازروابط صحیح زناشویی بی توجهی عاطفی و جنسی ضعف اعتقادات فرهنگی مشکلات اقتصادی و .. به وقوع می پیوندد اعتیاد پدیده شوم اجتماعی است که سلامت جسم و روان و استحکام خانواده را به خطر می اندازد دوران جوانی اگربا مشکلات رفتاری و ناسازگاریهای اجتماعی همراه باشد صدمات جبران ناپذیری را به ساختار خانواده وارد می سازد تحقیقی با هدف تعیین رابطه بین طلاق و اعتیاد درزوجین جوان درشهرستان بروجرد با روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است ابزار گردآوری دادهها فرم ثبت اطلاعات موجود دردفاتر ثبت ازدواج و طلاق فرم مصاحبه محقق ساخته با سوالات باز که روایی آن محتوایی و پایایی آن نیز اطریق آلفا کرونباخ محاسبه گردیده نمونه ها به تعداد 201 زوج به روش تصادفی ساده انتخاب و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ازروش آماراستنباطی انجام شده است.

لینک کمکی