فایل word مقاله سلولهاي مصنوعي و کاربرد آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله سلولهاي مصنوعي و کاربرد آنها :

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات:20

نویسنده(ها):

سحر جباری پورخامنه – دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
ماندانا احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

چکیده:

مفهوم استفاده ازسلولهای مصنوعی میکروکپسولهای غشایی پلیمری فوق نازک درکپسول سازی مواد ازقبیل سلولهای پیوندی انزیمها وجذب کننده ها حدود چهل سال پیش اولین بارپایه گذاری شد سلول مصنوعی یک ریزسلول است که ازبخشهای مصنوعی ساخته شده است و ساخت این سلولها یک تکنولوژی درحال ظهور است این سلولها دارای ساختارهای میکروکپسولی مصنوعی هستند از نظر اندازه این سلولها با سلولهای طبیعی یکسان اند حاوی مواد فعال بیولوژیک هستند بیشتر کارهایی را که یک سلول طبیعی می تواند انجام دهد را انجام میدهند از قبیل رونویسی نسخه برداری پروتئین ها تولید ATPاما هنور عملکرد کامل یک سلول طبیعی را ندارد سلولهای مصنوعی ایده آل باید بتوانند پلیمرها را حمل کنند انتقال غشایی داشته باشند که برای اینکار نیازمند مولکولهای حامل کانالها و پمپها هستند که کانالها خود شامل پپتیدهای خنثی پپتیدهای مدور آلفا همولیزین و یککانال تترامر بنام M2 پروتئین هستند یکمنبع انرژی شیمیایی خارجی می باشد که میتواند ATPحاصله از محیط باشد یا مثل سلولهای زنده از اهمان فرایند انتقال انرژی متداول که انها استفاده می کنند باشد فعالیت کاتالیتیک داشته باشد رشد و تقسیم داشته باشد و تنظیم شود تا بتواند به بخشهای عمده بدن برود و بهعنوان حامل دارو از آنها میتوان استفاده کرد.

لینک کمکی