فایل word مقاله تاثير پوست پرتقال خشک شده و عصاره پوست پرتقال برتعداداريتروسيت ها لکوسيت ها و شمارش افتراقي آنها درجوجه هاي گوشتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثير پوست پرتقال خشک شده و عصاره پوست پرتقال برتعداداريتروسيت ها لکوسيت ها و شمارش افتراقي آنها درجوجه هاي گوشتي :

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات:5

نویسنده(ها):

عباس ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشدتغذیه دام
علی احمد علوقطبی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
علیرضا صیداوی –
زهره پورحسین عربانی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام

چکیده:

این مطالعه به منظور مقایسه اثرپوست پرتقال خشک شده وعصاره آن برتعداد اریتروسیت ها لکوسیت ها و شمارش افتراقی آنها درجوجه های گوشتی با 720قطعه جوجه یک روزه ازسویه راس 308 درقالب یک طرح کاملا تصادفی شامل 5 تیمار 4ت کرار و 20 پرنده درهرتکرار انجام شد تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد سطوح 1/5 و 3درصد پوست پرتقال خشک شده از واریته محلی استان گیلان درجیره مصرفی جوجه های گوشتی از ابتدای دوره پرورش تا21 روزگی و سطو ح1/5 و 3 درصد پوست پرتقال خشک شده از ابتدای دوره پرورش تا42روزگی عصاره پوست پرتقال با 1000 و 1250 ppm از 21-1 روزگی و عصاره پوست پرتقال با 1000 و 1250 ppm از 42-1 روزگی درآب مصرفی بود به منظور ارزیابی اریتروسیت ها لکوسیت ها و شمارش افتراقی انها و همچنین نسبت هتروفیل به لنفوسیت یک پرنده از هر تکرار انتخاب و در42روزگی خونگیری به عمل آمد براساس نتایج این تحقیق میانیین اریتورسیت ها درتمامی تیمارها و تعدادلکوسیت ها فقط درتیمار مصرف کننده 3 درصد پوست پرتقال تا 21 روزگی با تیمار شاهد دارای اختلاف معنی داری بود اما سایر تیمارها با شاهد تفاوت معنی داری را نشان ندادند p<005 درنهایت براساس نتیجه این پژوهش پوست پرتقال را میتوان به عنوان یک افزودنی که موجب تقویت سیستم ایمنی درجوجه های گوشتی میگردد استفاده نمود.

لینک کمکی