فایل word مقاله تأثير پوششهاي خوراکي بر عارضه پفکي شدن و ديگر صفات کيفي ميوه خرما رقم زاهدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تأثير پوششهاي خوراکي بر عارضه پفکي شدن و ديگر صفات کيفي ميوه خرما رقم زاهدي :

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات:6

نویسنده(ها):

محدثه رمضانی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی, دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد حسن مرتضوی – استادیار گروه علوم باغبانی, دانشگاه شهید چمران اهواز
زهرا کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی, دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

امروزه پوششهای خوراکی در جهت بهبود کیفیت ظاهری و کاهش فساد میوههای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. در این پژوهش تأثیر پوششدهی با ترکیبات خوراکی بر کاهش عارضه پفکی شدن (جدا شدن پوست از گوشت) و نیز دیگر صفات کیفی میوه خرما رقم زاهدی مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا بر روی میوههای خرما, تیمارهای مختلف شامل شستشو با آب مقطر, فروبری در محلول قندی 10 %, فروبری در امولسیون جوشان روغن زیتون-موم با نسبت 1:9 , و مالش میوهها با حولهی آغشته به امولیسیون فوق اعمال گردید. در فواصل زمانی 1 و 10 و 20 روز پس از انبارداری میوههای تیمار شده در دو دمای 5 و 30 درجه سانتیگراد, خصوصیات کیفی میوه شامل سفتی بافت, کاهش وزن, اسیدیته قابل تیتر, مواد جامد محلول, تیرگی گوشت میوه, شدت عارضه پفکی شدن و جلای میوه بررسی گردید. نتایج نشان داد که پوشش های خوراکی امولسیون سبب افزایش وزن میوههای تیمار شده گردید. هر چند اختلاف معنیداری بین دو دمای نگهداری از نظر اسیدیته و مواد جامد محلول مشاهده نشد ولی طی مدت نگهداری, اسیدیته بتدریج افزایش یافت. استفاده از امولسیون اسید چرب-موم سبب افزایش درجه اشباع رنگ سطحی (کروما) و تیرگی گوشت میوهها گردید و قهوهای شدن بافت در میوههای تیمار شده نسبت به شاهد افزایش چشمگیری یافت. سفتی بافت میوه تحت تأثیر پوششهای خوراکی بکار برده شده, دما و زمان انبارداری قرار گرفت و بیشترین سفتی بافت در میوههای پوشش داده شده با امولسیون روغن زیتون-موم و در دمای 30 درجه سانتیگراد مشاهده شد. آنالیز تست پنل نشان داد که پوششدهی بطور معنیداری سبب افزایش میزان جلای میوهها به ویژه در دمای 30 درجه سانتیگراد گردید. میزان پفکی شدن پوست نیز در میوههای پوشش داده شده با امولسیون روغن زیتون-موم کاهش معنیداری را نشان داد.

لینک کمکی