فایل word مقاله ارتباط بين هوش هيجاني و اختلال افسردگي در نوجوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارتباط بين هوش هيجاني و اختلال افسردگي در نوجوانان :

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات:9

نویسنده(ها):

مرجان آزادی – کارشناس ارشد روانشناسی عمومی,جهاد دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
نسیبه احمدی بلوطکی – کارشناس ارشد روانشناسی عمومی,دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
نعیمه احمدی – کارشناس مامایی,دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

افسردگی شایع ترین اختلالات روانی است این اختلالات تاثیرات مخرب برعملکردهای فرد می گذارد مطالعات نشان داده هوش هیجانی با استعدادمربوط به بیماریهای روانی ارتباط دارد باتوجه به اهمیت نقش هوش هیجانی درپدیدایی اسیب های روانی پژوهش حاضر به بررسی نقش پیش بینی کنندگی این سیستم درارتباط بااختلال افسردگی پرداخته است تعداد 200 نفر ازدانش آموزان دختر مقطع دبیرستان اهواز بصورت تصادفی ساده انتخاب شده و پرسشنامه های مقیاس افسردگی و هوش هیجانی را تکمیل نمودند یافته ها با استفاده ازروش همبستگی و تحلیل رگرسیون چندمتغیره موردتجزیه و تحلیل قرارگرفت نتایج نشان داد که هوش هیجانی با ضریب همبستگی چندگانه 0/41- افسردگی را پیش بینی نمود p=0/0001 یافته های پژوهش حاضر نشان داد که آنچه درپیش بینی نظام افسردگی از اهمیت بالایی برخوردار است هوش هیجانی بود و شاخص شادمانی واقع گرایی و خوش بینی زا موثرترین پیش بینی کننده های افسردگی ا ست

لینک کمکی