فایل word مقاله مدل برنامهريزي چند هدفه در توليد چند مرحلهاي/چند محصولي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مدل برنامهريزي چند هدفه در توليد چند مرحلهاي/چند محصولي :

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات:2

نویسنده(ها):

سهراب هاشمی نژاد – دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها, دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی بیجاری –
مرتضی راستی برزکی –

چکیده:

مسئله مورد نظر در این مقاله یافتن برنامه زمانبندی تولید در یک سیستم تولید بر اساس سفارش میباشد. در اغلب صنایع,اهداف برنامهریزی مورد نظر مدیریت, دارای اولویتهای متفاوتی میباشندکه ممکن است برخی از آنها نسبت به سایر اهداف درتقابل و یا دارای واحدهای متفاوت باشند. در چنین شرایطی استفاده از یک مدل برنامهریزی چند هدفه, رویکرد مناسبی جهت ارایه انواع جواب های بهینه (پارتو) میباشد. در این تحقیق یک سیستم تولید چند محصولی, چند مرحلهای با ماشینهایموازی یکسان و غیر یکسان در نظر گرفته شده و اهداف مطلوب مدیریت به ترتیب اولویت بصورت یک مدل چند هدفه همراه با محدودیتها تدوین شده است. نتایج عددی حاصل از اجرای آزمایشی مدل توسطGAMSصحت مدل را تایید میکند.

لینک کمکی