فایل word مقاله مقايسه نتايج تخمين تخلخل از داده هاي چاه نگاري به روشهاي سنتي و شبکه عصبي دريکي ازمناطق نفتي فلات قاره ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مقايسه نتايج تخمين تخلخل از داده هاي چاه نگاري به روشهاي سنتي و شبکه عصبي دريکي ازمناطق نفتي فلات قاره ايران :

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات:14

نویسنده(ها):

محمد صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت
نادر فتحیان پور – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

باتوجه به نقش گسترده ای که نفت دراقتصاد ایران و جهان ایفا می کند اکتشاف و شناخت کمی و کیفی منابع هیدروکربوری ازاهمیت بالایی برخوردار است که این امر لزوم بکارگیری علوم و تکنولوژی های نوین درعرصه صنایع بالادستی نفت توسط زمین شناسان و مهندسان مخزن را طلب می نماید هدف اصلی این مقاله تعیین تخلخل و اشباع شدگی آب و نفت با استفاده از نگاره های چاه پیمایی می باشد دراین مطالعه که با استفاده از داده های یکی از چاه های واقع درفلات قاره ایران صورت گرفته است پارامترهای پتروفیزیکی نظیر تخلخل آب اشباع شدگی و حجم شیل با استفاده از داده های چاه پیمایی محاسبه شده اند برا یتعیین سنگ شناسی تمام نمودارهای تخلخل نوترون چگالی صوتی به همراه نمودار فتوالکتریک PEF به کاربرده شدها ند. انی تحقیق به بررسی روشهای هوشمند به خصوص شبکه عصبی مصنوعی به منظور تخمین تخلخل برای پارامترهای پتروفیزیک سنگ مخزن می پردازد و نتایج حاصل ازشبکه عصبی با داده های بدست آمده از چاه به منظور تخمین تخلخل مقایسه شده است

لینک کمکی