فایل word مقاله بهينه سازي محيط کشت براي کالزايي مريستم گياه زينتي بگونياOlympia White ، Begonia

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بهينه سازي محيط کشت براي کالزايي مريستم گياه زينتي بگونياOlympia White , Begonia :

تعداد صفحات:8

چکیده:

بگونیا یکی از ده گیاه گلدارفراوان موجوددرجهان است این گیاه جزو فلور ایران نبوده و گیاهی هتروزیگوت است لذا تنوع گونه ای آن بسیارزیاد بوده است روشهای معمول تکثیر این گیاه شامل قلمه ساقه و برگ سرعت تکثیر بسیارکمی داشته و گیاهان تولید شده عمدتا آلوده بوده و کارایی لازم را ندارند دراین تحقیق مریستم گیاه پس از جداسازی و استریل کردن روی محیط کشت MS حاوی هورمون BA با غلظت های صفر0/1و0/5 و 1 میلی گرم درلیتر درترکیب با هورمون NAA با غلظت های صفرو51و0/0و1 میلی گرم درلیتر بصورت ازمایش فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار کشت داده شد پس از یک ماه از کشت ریزنمونه ها درصد کالزایی وزن ترووزنخشک آنها اندازه گیری شد اثرتیمارها بروزن خشک و درصد کالزایی معنی دار بود P005 درحالیکه بروزن تر بی معنی بود

لینک کمکی