فایل word مقاله حل مسئله مکانيابي مرکز براي يافتن محل بهينه فرودگاه با وزن دهي به روش تلفيقيAHP/DEA

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله حل مسئله مکانيابي مرکز براي يافتن محل بهينه فرودگاه با وزن دهي به روش تلفيقيAHP/DEA :

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات:2

نویسنده(ها):

علی جمالیان – دانشکده ریاضی, دانشگاه صنعتی شاهرود
حسین امینی خواه – دانشکده علوم ریاضی, دانشگاه گیلان

چکیده:

در این مقاله از یک روش تلفیقی کمی و کیفی برای مکانیابی فرودگاه استفاده شده است. در این روش یک مدل تحلیل پوششی داد هها برای هر زوج از شهرها, بدون در نظر گرفتن سایر شهرها, حل م یگردد. سپس با استفاده از نتایج بدست آمده ازمدلهای تحلیل پوششی داده ها, ماتریس مقایسات زوجی تشکیل و با بهر هگیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یک سطحی, وزن نهایی شهرها محاسبه شده و با حل مسئله 1 -مرکز, مکان فرودگاه تعیین م یشود.

لینک کمکی