فایل word مقاله طبقه بندي مهندسي توده سنگ سدمخزني يامچي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله طبقه بندي مهندسي توده سنگ سدمخزني يامچي :

تعداد صفحات:9

چکیده:

ساختگاه انتخاب شده برای سدمخزنی یامچی به مختصات عرض جغرافیایی 38درجه و 4دقیقه شمالی و درطول 48درجه و 5دقیقه خاوری دراستان اردبیل واقع شده است مطالعات زمین شناسی مهندسی درتمامی مراحل اجرای یک طرح سدسازی موثر میب اشند عدم کارایی و مشکلات یک سوم از سدها درسطح جهان نتیجه ضعف مطالعات مهندسی آنها بوده است از انجایی که گاگاهی دقیق ازرفتار توده سنگ طراحان را درکاربرد هرچه صحیح تر مصالح و ایمن سازی سازه درمقابل بلایای طبیعی کمک می کند قبل از اجرای هرپروژه مهندسی لازم است تا ویژگیهای مهندسی توده سنگ درمنطقه مورد بررسی قرارگیرد درمنطقه مورد مطالعه تکیه گاه ها و پی سد روی نهشته های مارنی ماسه سنگی توفهای نئوژن بالایی قرار دارند که فرسایش پذیر و کم مقاومت اند ویژگیهای مهندسی توده سنگ درمنطقه محاسبه گردید که نتایج زیربه دست آمد شاخص کیفیت سنگ RQD درجناچپ به طور متوسط 70تا75 درصد است که دربخشهای ماسه دار به حدود 55درصد کاهش می یابد و دربستر دره برای انواع کلیه رنگ و سیلیستون 65درصد توف و ماسه سنگ 40تا45 درصد و توف خرده شده توف برشی کنگلومرا 25تا45 درصد اندازه گیری شده است.

لینک کمکی