فایل word مقاله تاثير کم آبياري بر کيفيت و درصد فساد پذيري ارقام گوجه فرنگي در منطقه جيرفت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثير کم آبياري بر کيفيت و درصد فساد پذيري ارقام گوجه فرنگي در منطقه جيرفت :

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات:4

نویسنده(ها):

پروین سالاری نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت
مهرزاد هنرور استادیار – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
غلامرضا افشارمنش – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر کم آبیاری بر برخی ویژگی های کیفی ارقام گوجه فرنگی در منطقه جیرفت آزمایشی با استفاده از کرت های نواری (استریپ پلات) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار سطح 40 و 60 و 80 و 100 درصد نیاز آبی و سه سطح ارقام شامل Cheif,Cal.j و Peto early در سه تکرار در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت اجرا شد. نتایج نشان داد که کم آبیاری بر عملکرد, TSS , درصد ماده خشک در میوه گوجه فرنگی در سطح 1% معنی دار شد. اثر کم آبیاری بر درصد فسادپذیری در سطح 5% معنیدار شد. به طوری که در تیمار 100 % آبیاری بیشترین عملکرد و کمترین عملکرد در تیمار 40 % حاصل شد. بیشترین مقدار مواد جامد محلول و ماده خشک میوه در تیمار آبیاری 40 % نیاز آبی و کمترین مقدار مواد جامد محلول و ماده خشک میوه در تیمار 80 % نیاز آبی به دست آمد. بیشترین درصد فساد پذیری در تیمار 100 % نیاز آبی و کمترین درصد فساد پذیری را در تیمار 40 % نیاز آبی حاصل شد.

لینک کمکی