فایل word مقاله کاربرد شبکه عصبي درمدلسازي شبکه برداشت داده هاي مغناطيس سنجي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله کاربرد شبکه عصبي درمدلسازي شبکه برداشت داده هاي مغناطيس سنجي :

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات:9

نویسنده(ها):

سمیه طبسی – دانشجوی دکتری مهندسی اکتشاف معدن
ابوالقاسم کامکارروحانی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

روش مغناطیس سنجی ازجمله روشهای میدان پتانسیل است که کاربرد گسترده ای دراکتشاف کانسارهای فلزی غیرفلزی و منابع هیدروکربوری دارد طراحی دقیق شبکه برداشت داده های مغناطیس سنجی به منظور اجتناب ازخطاها حین نمونه برداری وکاهش هزینه ها الزامی است با تعیین دقیق پارامترهای برداشت داده ها براساس دقت مورد نظر اندازه گیری و ثبت می شوند درعمل بازسازی صحیح انومالی های حقیقی با توجه به محدودیت های موجود امکان پذیر نمی باشد درنرم افزارهای موجود فواصل بین نقاط برداشت از روشهای کمترین مربعات و یا کریجینگ تخمین زده میش وند روند هموارسازی موجود دراین روشها باعث ایجاد انحرافاتی درشکل انومالی های مغناطیسی میشود دراین مطالعه با استفاده ازشبکه های عصبی چندلایه پس انتشار نقاط موردنظر با دقت مناسب درون یابی شده اند نتایج اعتبارسنجی مدل طراحی شده نشان دهنده کارایی مناسب و سرعت بالای این روش درمدلسازی شبکه برداشت داده های مغناطیس سنجی می باشد.

لینک کمکی