فایل word مقاله تاثير کاربرد پس از برداشت تيمار گرمايي بر عمر انباري، فعاليت آنتي اکسيداني ميوه کيوي رقم هايوارد (Actinidia deliciosa cv. Hayward)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثير کاربرد پس از برداشت تيمار گرمايي بر عمر انباري, فعاليت آنتي اکسيداني ميوه کيوي رقم هايوارد (Actinidia deliciosa cv. Hayward) :

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات:4

نویسنده(ها):

زهره روحی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد, گروه علوم باغبانی, دانشکده کشاورزی, دانش
محمد رضا اصغری – استادیار گروه علوم باغبانی, دانشکده کشاورزی, دانشگاه ارومیه
یوسف رسمی – استادیار گروه بیوشیمی, دانشکده پزشکی, دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
زهرا اصلانی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد, گروه علوم باغبانی, دانشکده کشاورزی, دانش

چکیده:

اثر پس از برداشت تیمار گرمایی بر روی فعالیت آنتی اکسیدانی میوه کیوی رقم هایوارد طی دوره نگهداری و در انتهای دوره انبارمانی مطالعه شد. میوه ها در مرحله بلوغ تجاری برداشت و با آب داغ 50 درجه سانتی گراد به مدت 2 دقیقه تیمار شدند سپس در دمای 0/5±0 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 95-90% به مدت 4 ماه نگهداری شدند. خواص کیفی میوه شامل سفتی بافت, مواد جامد محلول (TSS), اسیدیته کل (TA) , ویتامین ث و فعالیت آنتی اکسیدانی پس از 2 و 4 ماه اندازه گیری شد. تیمار گرمایی به طور معنی داری فعالیت آنتی اکسیدانی را طی دوره نگهداری و در انتهای انبارمانی افزایش داد. تیمار گرمایی تاثیر معنی داری بر سفتی بافت, مواد جامد محلول و اسید های آلی داشت. میوه های تیمار شده سفتی بافت بالاتری نسبت به شاهد داشتند. اسیدیته کل و مواد جامد محلول در نمونه های شاهد بالاتر از تیمار گرمایی بود. تیمار آب گرم همچنین بر میزان ویتامین ث معنی دار بود. تیمار گرمایی مؤثر در حفظ کیفیت میوه طی 4 ماه نگهداری در سردخانه بود.

لینک کمکی