فایل word مقاله کاربرد روش تجزيه طيفي تبديل موجک پيوسته زمان ـ فرکانس TFCWT) براي آشکارسازي مخازن هيدروکربني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله کاربرد روش تجزيه طيفي تبديل موجک پيوسته زمان ـ فرکانس TFCWT) براي آشکارسازي مخازن هيدروکربني :

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات:9

نویسنده(ها):

مصطفی یاری – دانشجویان کارشناسی ارشد ژئوفیزیک موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
رضا محبیان –
محمدعلی ریاحی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

تبدیل فوریه امکان بررسی محتوای فرکانسی سیگنالهای پایا را فراهم میکند اما برای سیگنالهای ناپایا ازجمله سیگنال لرزه ای که محتوای فرکانسی آنها با زمان تغییر می کند تبدیل یکبعدی به فضای فرکانس کافی نیست بیشترانتقال به فضایزمان و فرکانس با استفاده ازتبدیل فوریه روی پنجره های زمانی کوچکی صورت می گرفت این روش تحت عنوان تبدیل فوریه زمان کوتاه STFT شناخته می شود محاسبه طیف زمان فرکانس از این روش احتیاج به یکپنجره زمانی ازپیش تعیین شده دارد که این امر باعثتفکیک پذیری زمان فرکانس ثابت این روش می شود برای حل این مشکل از روش تبدیل موجک پیوسته زمان فرکانس TFCWT استفاده میشود که یک طیف زمان فرکانس یا تفکیک پذیری بهتری به ما خواهد داد دراین مقاله نشانگرطیفی لحظه ای پهنای باند را که غالبا برای توصیف خواص وابسته به فکرانس به کارگرفته میشود را ازطیف زمان ـ فرکانس طیف نما روش TFCWTمحاسبه می کنیم ونتایج بدست آمده از این روش بانشانگر طیفی لحظه ای حاصل شده ازنقشه زمان فرکانس روش STFT مورد مقایسه قرار داده میشود.

لینک کمکی