فایل word مقاله شرايط بهينه جذب سرب توسط بنتونيت طبيعي منطقه اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله شرايط بهينه جذب سرب توسط بنتونيت طبيعي منطقه اصفهان :

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات:9

نویسنده(ها):

حسین شیرمحمدکریمی – دانشجوی کارشناسی اکتشاف معدن
امیررضا آزادمهر – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی ازمهمترین مشکلات زیست میحطی درقرن حاضر وجود فلزات سنگین نظیر سرب کادمیم کروم درفاضلابهای صنعتی است لذا تاکنون تحقیقات فراوانی درراستای حذف سرب ازپسابهای صنعتی انجام شده است که ابعاد تحقیقات درزمینه جاذبها بسیارگسترده تر بوده است باتوجه به هزینه های سنگین تهیه جاذبهای مصنوعی نظیر کربن فعال مزوفورها دردهه اخیر جاذب های طبیعی وارزان قیمت نظیر بنتونیت و زئولیت طبیعی مورد توجه بسیارقرارگرفته است به دلیل خواص فیزیکی ذاتی سطح تماس زیاد خواص جذب و قابلیت واکنش پذیری سطحی بالا انبساط و انقباض یونی بنتونیت به عنوان جاذب مناسب سرب شناخته میشود تبادل یونی و جذب سطحی از پرکاربردترین روشهای جذب الودگیهای سرب ازپسابها و آبهای سطحی به وسیله بنتونیت می باشند روش جذب سطحی به دلیل هزینه های اقتصادی پایین از محبوبیت بیشتری برخوردار است دراین راستا کارایی حذف سرب به وسیله بنتونیت منطقه اصفهان مورد بررسی قرارگرفت

لینک کمکی