فایل word مقاله بررسي اثرعوامل فيزيولوژيکي درريز ازديادي پسته P. Vera

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي اثرعوامل فيزيولوژيکي درريز ازديادي پسته P. Vera :

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات:9

نویسنده(ها):

سیدرضا قریشی خوراسگانی – استادیار و هیئت علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی

چکیده:

یکی ازعوارض فیزیولوژیکی درریزازدیادی بسیاری ازگیاهان مانند پسته سرسوختگی شاخه ها Shoot Tip Necrosis یا STN می باشد برای رفع این عارضه عوامل فیزیولوژیکی کمتر مورد توجه بود هاست دراین تحقیق با کاهش رطوبت نسبی قسمت بالای لوله آزمایش که گیاه درآن است این عارضه رفع شد برای این منظور چهارشرایط رشد تیمار طراحی و مقایسه گردید تیمار 1 با رطوبت نسبی 1±99تیمار 2 با رطوبت نسبی 1±98 تیمار 3 با رطوبت نسبی 1±95 تیمار 4 با رطوبت نسبی 1±89 درتیمارهای 1و2 STN مشاهده شد که درصورتی که تیمار 3STN نداشت ولی محیط کشت آن آب خود را از دست داده و چروکیده شده و گیاه نتوانست درآن رشد کند درصورتی که درتیمار 4 هم sTN کاملا از بین رفت و هم رشد گیاهان بطور معنی داری زیاد شد از 3/20به 6/04 میلیمتر. نتایج بدست آمده نقش عوامل اکولوژیکی را برروی شرایط فیزیولوژیکی جذب مواد نشان میدهد درسیستم جدید .

لینک کمکی