فایل word مقاله سنتز کاني زئوليتي کانس رينايت ازکاني زئوليتي کلينوپتيلوليت طبيعي دماوند درشرايط هيدروترمال تحت تاثير محيطهاي قليايي براي اولين باردرجهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله سنتز کاني زئوليتي کانس رينايت ازکاني زئوليتي کلينوپتيلوليت طبيعي دماوند درشرايط هيدروترمال تحت تاثير محيطهاي قليايي براي اولين باردرجهان :

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

مجید پورمقدم – دکتری میترالوژی

چکیده:

نتایجی که دراین پروژه مطالعاتی برای اولین بار درجهان برروی تغییرات ساختاری ماده معدنی استراتژیک زئولیت طبیعی حاصل شد حاکی از تبدیل کلینوپتیلولیت طبیعی به کانی کانس رینایت می باشد دراین پروژ] مهم که به مدت 6 ماه به طول انجامید مقداری ازنمونه های مختلف درحدود500 گرم ازمنطقه فیلد دماوند از استان تهران مورد نمونه برداری قرارگرفته و پس از هموژن کردن و آماده سازی نمونه ها و شستشو با محلولهای مختلف و قرار دادن نمونه آماده شده دراتوکلاو با غلظت های مختلف با ایجاد شرایط خاص دمایی و زمانی هیدروترمال مورد ازمایش قرارگرفت و پس ازخارج نمودن از اتوکلاو نمونه های مذکور را جهت شستشو و رفع KOH NaOH اضافی درون بشر ریخته و سپس دو مسیر جهت مطالعه بهتر نمونه طی شد مسیر XRD و مسر مطالعه تصویربداری از نظر فرم بلور توسط میکروسکوپ الکترونی کهدرنتیجه نمونه ها جههت بررسی بررسی های تخصصی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند نتایج مذکور نشان دهنده ایجاد شرایط هیدروترمالی برای تشکیل بلور مناسب بوده است.

لینک کمکی