فایل word مقاله ارائه يک روش ترکيبي مبتني بر الگوريتم کلوني مورچگان براي تعيين اندازه انباشته در ساختارهاي توليد عمومي با ظرفيت محدود منابع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارائه يک روش ترکيبي مبتني بر الگوريتم کلوني مورچگان براي تعيين اندازه انباشته در ساختارهاي توليد عمومي با ظرفيت محدود منابع :

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات:2

نویسنده(ها):

محمد روحانی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد, دانشگاه بوعلی سینا, دانشکده مهندسی صنایع, هم
رامین صادقیان – استادیار دانشگاه بوعلی سینا, دانشکده مهندسی صنایع, همدان

چکیده:

در این مقاله,به بررسی مسأله تعیین اندازه انباشته در سیستم های تولید عمومی با محدودیت منابع در دسترس دریک افق برنامه ریزی متناهی می پردازیم. آنچه این مطالعه از سایر مطالعات بعمل آمده در این زمینه متمایز می سازد بررسی مدل برای کالاهایی می باشد که ارزش آنها تابعی از زمان بوده و با گذشت زمان از ارزش یا سود حاصل از فروش کالا کاسته می شود. بنابرین در این مدل هزینه ارزش از دست رفته کالا , علاوه بر سایر هزینه های متداول سیستم شامل هزینه تولید,راه اندازی و نگهداری , به مدل اضافه می شود. هدف, تعیین مقدار اندازه انباشته اقتصادی هر محصول به نحوی است کهمجموع هزینه های سیستم کمینه گردد. مدل ریاضی مسأله با شرایط جدید به دو صورت متفاوت ارائه و ترکیبی از الگوریتم فراابتکاری کلونی مورچگان و یک روش ابتکاری به نام قاعده انتقال برای حل مسأله پیشنهاد شده است. مقایسه نتایج روشپیشنهادی با حل دقیق مدل, نشان دهنده کارآمدی بالای آن می باشد

لینک کمکی