فایل word مقاله پردازش تصاويرASTER به منظور تفکيک دگرسانيهاي گرمابي درنقشه 1/100000 سهل آباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله پردازش تصاويرASTER به منظور تفکيک دگرسانيهاي گرمابي درنقشه 1/100000 سهل آباد :

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

مرتضی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد معدن
عبداله امینی فر – کارشناسی ارشد معدن

چکیده:

پی جویی مناطق دگرسانی به عنوان یکی از فرایندهای موثر درکانه زایی یکی ازموارد گسترده استفاده از داده های دورسنجی است داده های مربوط به سنجنده های مختلف دارای قابلیت های متفاوتی در نقشه برداری مناطق مورد بحث می باشند دراین میان سنجنده استر با پوشش محدوده نسبتا وسیعی از طیف الکترومغناطیسی شرایط مطلوبی را برای اشکارسازی زونهای دگرسانی ایجاد کرده است دراین تحقیق از داده های این سنجنده برای نمایش دگرسانیهای مرتبط با کانی سازیهای مس موجود درشرق ایران استفاده شده است منطقه مورد مطالعه چهارگوش 1/100000 سهل آباد است که درجنوب شرق بیرجندواقع شده ست ناحیه مذکور بدلیل وضعیت خاص زمین شناسی دارای قابلیت بالا برای تشکیل انواع کانه به ویژه کانه های مس می باشد ولکانیکهای ترشیاری ـ کواترنر یکی از واحدهای مهم زمین شناسی است که باعث دگرسانی درمحدوده شده است درمطالعه حاضر با استفاده از روشهای مختلف پردازش تصویر نظیر نسبت باندی تحلیل استاندارد و انتخابی مولفه اصلی مناطق دگرسانی مرتبط با مس بارزسازی شده است نتایج تحلیل و تفسیر و بررسیهای صحرایی نشانگر گسترش مناطق آلتراسیونی درمحدوده مورد مطالعه است.

لینک کمکی