فایل word مقاله مقايسه شبکه هاي عصبي و عصبي – فازي درتخمين پارامترهاي نگارNMR

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مقايسه شبکه هاي عصبي و عصبي – فازي درتخمين پارامترهاي نگارNMR :

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات:9

نویسنده(ها):

رضا حویزاوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس یاکتشاف نفت
علی کدخدایی – دکتری زمین شناسی نفت
مجید نبی بیدهندی – دکتری ژئوفیزیک کاربردی
شاهین پرچه خواری – کارشناسی ارشد مهندسی مخازن نفت

چکیده:

روند روبه رشد مقایسه روشهای مختلف محاسباتی هوشمند عمومیت پیدا کرده است مدلهای توزیع برگشتی جهت کمک به توصیف پارامترهای مخزنی درمهندسی نفت و علوم زمین بی نهایت مفید هستند که درآنها نیاز به تخمین های بادقت بالا ضروری است تا اکتشاف و مدیریت مخازن نفتی و گازی کارآمد باشد محاسبه نرم افزاری مهارکردنی سریع کارامد و ارزان است دراین مقاله مطالعه مقایسه ای روشهای محاسباتی شبکه عصبی با عصبی – فازی دراکتشاف و توصیف هوشمند مخازن را اشکار خواهیم نمود این روشها به نحو مناسب می توانند برای همه شکل های عدم قطعیت مرتبط با پیش بینی پارامترهای نگاررزونانس مغناطیس هسته NMR با استفاده از داده های نگارهای معمولی مورد استفاده قرارگیرند این مقایسه برروی میدان نفتی اهواز جنوب غرب ایران انجام شدهاست نگارهای NMR قابلیت اندازه گیری پارامترهای مخزنی درمحل اندازه گیری را دارند نگارهای پتروفیزیکی مورد استفاده از تنها چاه دارای نگارNMR درمیداننفتی اهواز است.

لینک کمکی