فایل word مقاله تاثير افزايش گازکربنيک و تنش شوري بر برخي پارامترهاي رشدي گياه آمارانتوس زينتي (Amaranthus tricolor L.)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثير افزايش گازکربنيک و تنش شوري بر برخي پارامترهاي رشدي گياه آمارانتوس زينتي (Amaranthus tricolor L.) :

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات:4

نویسنده(ها):

مریم کمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
محمود شور – استادیار, عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی گلدانی – استادیار, عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
یحیی سلاح ورزی – مربی, عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

گاز کربنیک یکی از مهم ترین نهاده های لازم برای رشد گیاهان محسوب می شود. همچنین شوری یکی از مشکلات در حال گسترش جهان است که سطح وسیعی از کشور ما را نیز در بر می گیرد. بنابراین تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر غلظت های مختلف گازکربنیک و شوری بر صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه آمارانتوس زینتی در شرایط گلخانه ای اجرا شد. آزمایش در قالب اسپیلت پلات بر پایه طرح کاملا تصادفی با دو تیمار دی اکسید کربن (380 و 700 و 1050 پی پی ام) و شوری ( 0 و 150 و 300 میلی مولار) و سه تکرار بود. نتایج نشان داد تحت شرایط طبیعی گازکربنیک محیط ( 380 پی پی ام ), با اعمال تنش شوری تا 30 میلی مولار, وزن خشک اندام هوایی, ارتفاع ساقه و سطح برگ به ترتیب برابر 60 و 34 و 80 درصد کاهش یافت. این در حالی است که غنی سازی با گازکربنیک, تا سطح 1050 پی پی ام توانست اثرات مضر ناشی از تنش شوری را کاهش دهد. براین اساس در شاهد تنش شوری و در غلظت 1050 پی پی ام دی اکسید کربن, وزن خشک اندام هوایی و ارتفاع ساقه برابر 46 و 38 درصد افزایش یافت. اگرچه سطح 700 پی پی ام گازکربنیک در همین سطح از تنش, سطح برگ را 17 درصد افزایش داد ولی افزایش گازکربنیک تا 1050 پی پی ام منجر به کاهش مقادیر این صفت شد.

لینک کمکی