فایل word مقاله ارائه مدلي ترکيبي مبتني برAHP و تحليل عاملي براي کمي سازي موقعيت شعب؛ شاخصي ورودي براي مدل ارزيابي عملکردDEA

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارائه مدلي ترکيبي مبتني برAHP و تحليل عاملي براي کمي سازي موقعيت شعب؛ شاخصي ورودي براي مدل ارزيابي عملکردDEA :

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات:2

نویسنده(ها):

قاسم حبیبی نیا – دانشگاه علم و صنعت و پژوهشکده تحقیق در عملیات بهین کارا
سعید رضایی – کارشناس امار اداره کل مدیریت ریسک بانک ملی ایران
سعید حسینی نهاد – دانشکده ریاضی, دانشگاه علم و صنعت و پژوهشکده تحقیق در عملیات بهین کار

چکیده:

تجربیات و مطالعات گسترده در خصوص ارزیابی عملکرد بانک ها با تحلیل پوششی داده ها, روشنگر این مطلب است که استفاده از مدل های معتبر ریاضی و شناسایی کامل معیارها باعث رشد دقت و افزایش ضریب اعتماد سیستم های ارزیابیعملکرد می شود. در این مقاله, هدف ما معرفی و تعیین یک شاخص ورودی بسیار مهم در ارزیابی می باشد که تاکنون کمتر در مدل های ارزیابی شعب بانک, مدنظر بوده است. این شاخص که متأثر از زیرساخت های محیطی نظیر جمعیت منطقه, سطحدرآمد, فرهنگ مردم, رقبا, ; است, یک متغیر پنهان 1 می باشد, در اینجا ما آن را شاخص موقعیت شعبه نامیده ایم. برای کمی کردن این متغیر پنهان, از ترکیب دو تکنیک تحلیل عاملی 1 وAHP استفاده کرده ایم. در پایان مقدار به دست آمده نظیر هر شعبه را به عنوان شاخص ورودی موقعیت شعبه در مدلDEAاستفاده می کنیم. به کارگیری این شاخص در ارزیابی باعث رشد دقت در میزان کارایی و بهبود تصمیم گیری می شود.

لینک کمکی