فایل word مقاله بررسي عناصر ريزمغذي برعملکرد و اجزاء عملکرد سيب گلابMalus domestica رقم کهنز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي عناصر ريزمغذي برعملکرد و اجزا عملکرد سيب گلابMalus domestica رقم کهنز :

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات:5

نویسنده(ها):

علی اکبر اخلاق روشن – دانشجوی کارشناسی ارشد
حمید صادقی – استادیاران دانشگاه آزاد جهرم
عبدالحسین ابوطالبی جهرمی –

چکیده:

دراین تحقیق محلول پاشی با کود ایرانی گرین دراپ و کود اسپانیایی بیومیکس درسال 1390 روی درخت سیب گلاب رقم کهنز انجام گرفت آزمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوک کامل تصادفی اجرا شد که درآن دو نوع کود گرین دراپ و بیومیکس و چهارسطح کود صفر و 250و500و1000 میلی گرم درلیتر مورد استفاده قرارگرفت درمواقع برداشت صفات سفتی بافت میوه چگالی آب میوه وزن و تعدادمیوه اندازهگیری شد نتایج نشان داد که محلول پاشی کودها تاثیر درسفتی بافت میوه نداشت محلول پاشی کود گرین دراپ درغلظت های 250و500 میلی گرم درلیتر باعث افزایش وزن و تعدادمیوه سیب شد چگالی آب میوه درغلظت های مختلف کود کاهش یافت و درشاهد بیشترین مقدار را دارا بود.

لینک کمکی