فایل word مقاله تاثير اسيدجيبرليک و متيلجاسمونات بر عملکرد دو رقم گل هميشه بهار (Calendula officinalis L.)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثير اسيدجيبرليک و متيلجاسمونات بر عملکرد دو رقم گل هميشه بهار (Calendula officinalis L.) :

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات:2

نویسنده(ها):

راضیه غمگسار – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان زینتی
عبدالله حاتم زاده – دانشیار گروه باغبانی
داوود بخشی – استادیار گروه باغبانی, دانشگاه گیلان

چکیده:

پژوهش حاضر, به منظور بررسی اثرات تنظیم کنندههای رشد گیاهی اسیدجیبرلیک و متیلجاسمونات بر میزان عملکرد دو رقم گل همیشه بهار انجام گرفت. هر دو نوع محلول شیمیایی در سه سطح و در مرحله ظاهر شدن غنچه های گل محلول پاشی شدند. نتایج حاصل نشان داد که ظرفیت آنتی اکسیدانی, وزن تر گلها, درصد ماده خشک, تعداد گل, قطر گل, ارتفاع گیاه و قطر ساقه گل, بین تیمارها با تیمار شاهد تفاوت معنیداری وجود دارد. بیشترین ظرفیت آنتی اکسیدانی در تیمار اسید جیبرلیک رقم زرد 59/47% و کمترین آن در تیمار شاهد رقم نارنجی 33/6% مشاهده شد. بیشترین درصد ماده خشک در ترکیب تیماری, رقم نارنجی 18/48% و کمترین آن در تیمار شاهد, رقم زرد 12/08% بود. بیشترین وزن تر از هر گل در تیمار MJ رقم زرد 2/68 گرم, کمترین وزن تر گل در تیمار شاهد, رقم نارنجی 1/08 گرم بود.

لینک کمکی