فایل word مقاله پترولوژي و ژئوشيمي آداکيتهاي شمال غرب نيشابور

ارد بخشی از متن فایل word مقاله پترولوژي و ژئوشيمي آداکيتهاي شمال غرب نيشابور : محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین تعداد صفحات:9 نویسنده(ها): فرزانه آقابزاز – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژیمحمدرضا قربانی – عضو هیأت علمی پترولوژی دانشگاه تربیت مدرسمجید قادری – عضو هیأت علمی زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تربیت مدرساعظم سلطانی – آارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه تربیت مدرس چکیده: شمال غرب نیشابور، بخشی از زون بینالود است که دارای سنگهای ولکانیکی با ترکیب داسیتی وریوداسیتی با بافت پورفیری همراه با فنوکریستهای فراوان آمفیبول و به میزان کمتر بیوتیت وپیروکسن می باشد. این سنگها دارای ماهیت کالکآلکال

فایل word مقاله تآثير خستگي عضله ذوزنقه فوقاني بر فعاليت الکترومايوگرافي (EMG) عضلات کمربند شانه افراد داراي شانه نامتقارن و افراد داراي شانه متقارن هنگام ابداکشن فعال

ارد بخشی از متن فایل word مقاله تآثير خستگي عضله ذوزنقه فوقاني بر فعاليت الکترومايوگرافي (EMG) عضلات کمربند شانه افراد داراي شانه نامتقارن و افراد داراي شانه متقارن هنگام ابداکشن فعال : محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین تعداد صفحات:9 نویسنده(ها): فرزانه آقابزاز – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژیمحمدرضا قربانی – عضو هیأت علمی پترولوژی دانشگاه تربیت مدرسمجید قادری – عضو هیأت علمی زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تربیت مدرساعظم سلطانی – آارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه تربیت مدرس چکیده: شمال غرب نیشابور، بخشی از زون بینالود است که دارای سنگهای ولکانیکی با ترکیب داسیتی وریوداسیتی با بافت پورفیری همراه با فنوکریستهای فراوان آمفیبول و به میزان کمتر بیوتیت وپیروکسن می باشد. این سنگها دارای ماهیت کالکآلکال

فایل word مقاله اهميت ژئوتوريسمي چشمههاي آهک ساز و رسوبات تراورتن، مطالعه موردي از منطقه بابا گرگر (شمال شرق قروه)

از متن فایل word مقاله اهميت ژئوتوريسمي چشمههاي آهک ساز و رسوبات تراورتن، مطالعه موردي از منطقه بابا گرگر (شمال شرق قروه) : تعداد صفحات:9 چکیده: شمال غرب نیشابور، بخشی از زون بینالود است که دارای سنگهای ولکانیکی با ترکیب داسیتی وریوداسیتی با بافت پورفیری همراه با فنوکریستهای فراوان آمفیبول و به میزان کمتر بیوتیت وپیروکسن می باشد. این سنگها دارای ماهیت کالکآلکالن و ویژگی ژئوشیمیایی آداکیتی بوده و به نظرمیرسد از ذوب بخشی یک منبع اکلوژیتی یا متابازالتی و واکنش آن با پریدوتیتهای گوشته ایجاد شده باشند. سنگهای آتشفشانی فلسیک منطقه، غنی شدگی درLREE و LILE و تهی شدگی ازHREE را نشان می دهند آه م یتواند نشانه ای از تشکیل آنها در یک محیط فرورانش باشد. حضور بعضی از فازهای ک