فایل word مقاله بررسي رابطه بين انتظار درد و اضطراب رقابتي در واليباليست هاي دختر نوجوان

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسي رابطه بين انتظار درد و اضطراب رقابتي در واليباليست هاي دختر نوجوان : محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران تعداد صفحات:8 نویسنده(ها): اکرم پورشبانیان نجف آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دااسماعیل صائمی – هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهوازحسن کیفری – کارشناس ارشد رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربفهیمه سلیمانی درچه – دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دا چکیده: زمینه و هدف: انتظار درد می تواند یکی از منابع بروز اضطراب رقاب

فایل word مقاله بررسي واگرايي و قابليت فروريزي لسهاي شمالغرب سرخس

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسي واگرايي و قابليت فروريزي لسهاي شمالغرب سرخس : محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران تعداد صفحات:8 نویسنده(ها): اکرم پورشبانیان نجف آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دااسماعیل صائمی – هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهوازحسن کیفری – کارشناس ارشد رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربفهیمه سلیمانی درچه – دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دا چکیده: زمینه و هدف: انتظار درد می تواند یکی از منابع بروز اضطراب رقاب

فایل word مقاله بررسي اثر فرکانس جريان اعمالي بر خواص پوشش ايجاد شده بر روي زير لايه ي فولاد آلومينايز شده به روش پلاسما الکتروليتي

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسي اثر فرکانس جريان اعمالي بر خواص پوشش ايجاد شده بر روي زير لايه ي فولاد آلومينايز شده به روش پلاسما الکتروليتي : محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران تعداد صفحات:8 نویسنده(ها): اکرم پورشبانیان نجف آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دااسماعیل صائمی – هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهوازحسن کیفری – کارشناس ارشد رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربفهیمه سلیمانی درچه – دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دا چکیده: زمینه و هدف: انتظار درد می تواند یکی از منابع بروز اضطراب رقاب