فایل word مقاله افزايش ماندگاري مواد غذايي و آشاميدني با تأکيد بر واردات قانوني مواد اوليه ورودي به کارخانجات مواد غذايي

ارد بخشی از متن فایل word مقاله افزايش ماندگاري مواد غذايي و آشاميدني با تأکيد بر واردات قانوني مواد اوليه ورودي به کارخانجات مواد غذايي : محل انتشار: همایش ارتقای عمر ماندگاری مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با تاکید بر کاهش مصرف نگهدارنده ها تعداد صفحات:2 نویسنده(ها): شهناز ادیب – کارشناس مسئول بخش صادرات و واردات مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشمرجان هادیان زرکش – کارشناس مسئول بخش قندی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان چکیده: بزرگترین امتیاز واردات مواد غذایی به صورت قانونی بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و میکروبی و مطابقت آنها با استانداردهای بین المللی و تطابق آنالیز ارائه شده با ماده اولیه وارداتی نسبت به مواد ورودی غیر قانونی یا قا

فایل word مقاله بررسي آلودگي عناصر Cr, B,As و Pb درمنابع آب زيرزميني آشاميدني جنوب دشت بيرجند

از متن فایل word مقاله بررسي آلودگي عناصر Cr, B,As و Pb درمنابع آب زيرزميني آشاميدني جنوب دشت بيرجند : تعداد صفحات:2 چکیده: بزرگترین امتیاز واردات مواد غذایی به صورت قانونی بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و میکروبی و مطابقت آنها با استانداردهای بین المللی و تطابق آنالیز ارائه شده با ماده اولیه وارداتی نسبت به مواد ورودی غیر قانونی یا قاچاق است. لذا وارد کننده جهت اخذ مجوز ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله نگهدای مناسب مواد غذایی جهت جلوگیری از تغییرات فیزیکوشیمیائی و میکروبی می باشد. در صورت واردات مواد اولیه بصورت غیر قانونی وارد کننده خود را ملزم به رعایت قوانین فوق نمی نماید و تولید کننده جهت جلوگیری از رشد و تکثیر میکروارگانیس

فایل word مقاله مطالعه پتانسيل استفاده از ميکاي اورميه در ساخت کامپوزيت شيشه- ميکا

از متن فایل word مقاله مطالعه پتانسيل استفاده از ميکاي اورميه در ساخت کامپوزيت شيشه- ميکا : تعداد صفحات:2 چکیده: بزرگترین امتیاز واردات مواد غذایی به صورت قانونی بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و میکروبی و مطابقت آنها با استانداردهای بین المللی و تطابق آنالیز ارائه شده با ماده اولیه وارداتی نسبت به مواد ورودی غیر قانونی یا قاچاق است. لذا وارد کننده جهت اخذ مجوز ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله نگهدای مناسب مواد غذایی جهت جلوگیری از تغییرات فیزیکوشیمیائی و میکروبی می باشد. در صورت واردات مواد اولیه بصورت غیر قانونی وارد کننده خود را ملزم به رعایت قوانین فوق نمی نماید و تولید کننده جهت جلوگیری از رشد و تکثیر میکروارگانیس