فایل word مقاله تعيين دماي مناسب جوانه زني بذر اکوتيپ هاي مختلف کافوري در شرايط شور (NaCl)

ارد بخشی از متن فایل word مقاله تعيين دماي مناسب جوانه زني بذر اکوتيپ هاي مختلف کافوري در شرايط شور (NaCl) : محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر تعداد صفحات:8 نویسنده(ها): بهلول عباس زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرجمحمدحسن عصاره – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرجمحمدرضا اردکانی – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورفرزاد پاک نژاد – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور چکیده: وسعت و پراکنش خاک های شور در ایران بسیار گسترده بوده و به علت بهره برداری گسترده از منابع آب و خاک مساله شوری هر روز جدی تر می شود. بذر اکوتیپ های کافوری جمع آوری شده از اکوتیپ های اراک، همدان و شهرکرد در شرایط آزمایشگاهی و با استفاده از فاکتوریل در

فایل word مقاله شناسايي روش هاي سرريز دانش در کارآفريني سازماني کسب وکارها

از متن فایل word مقاله شناسايي روش هاي سرريز دانش در کارآفريني سازماني کسب وکارها : تعداد صفحات:8 چکیده: وسعت و پراکنش خاک های شور در ایران بسیار گسترده بوده و به علت بهره برداری گسترده از منابع آب و خاک مساله شوری هر روز جدی تر می شود. بذر اکوتیپ های کافوری جمع آوری شده از اکوتیپ های اراک، همدان و شهرکرد در شرایط آزمایشگاهی و با استفاده از فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار آزمایش گردید. تیمارها شامل بذر 3 اکوتیپ (اراک، همدان و شهر کرد)، 3 دما ( 10 و 25 و 35 درجه سانتیگراد) و 6سطح شوری (صفر و 100 و 200 و 300 و 400 و 500 میلی مولار بر لیتر از (NaCl) بود. نتایج حاصل نشان داد که اثر اکوتیپ، دما و شوری بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طو

فایل word مقاله بررسي اثرات عصاره آبي گياه دارويي زنيان بر خصوصيات جوانه زني و رشد گندم و جو

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسي اثرات عصاره آبي گياه دارويي زنيان بر خصوصيات جوانه زني و رشد گندم و جو : محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر تعداد صفحات:8 نویسنده(ها): بهلول عباس زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرجمحمدحسن عصاره – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرجمحمدرضا اردکانی – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورفرزاد پاک نژاد – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور چکیده: وسعت و پراکنش خاک های شور در ایران بسیار گسترده بوده و به علت بهره برداری گسترده از منابع آب و خاک مساله شوری هر روز جدی تر می شود. بذر اکوتیپ های کافوری جمع آوری شده از اکوتیپ های اراک، همدان و شهرکرد در شرایط آزمایشگاهی و با استفاده از فاکتوریل در