فایل word مقاله بررسي اثرعوامل محيطي برميزان مقاومت گياه به يون کرومات گياه عدسک آبي به منظور تعيين توانايي اين گياه درپالايش فاضلابهاي صنعتي

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسي اثرعوامل محيطي برميزان مقاومت گياه به يون کرومات گياه عدسک آبي به منظور تعيين توانايي اين گياه درپالايش فاضلابهاي صنعتي : محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی تعداد صفحات:12 نویسنده(ها): مریم موسوی خطاط – دانشگاه فردوسیمهرداد لاهوتی – چکیده: به دلیل برخی فعالیت های صنعتی رایج همچون آبکاری و صنایع چرم سازی مقادیربالایی ازیون کرومات وارد آبهای جاری و آبهای زیرزمینی درقالب پساب این صنایع وارد میگردد این یون دارای اثرات شناخته شده سمی وکارسینوژنیک دربدن انسان و حیوانات م ی باشد دراین پروژه ما به بررسی اثرات عوامل محیطی برروی سرعت رشد این گیاه درتیمار با یون کرومات پرداختیم چرا که گیاه عدسک آبی یک گیاه متداول درآزمایشات تست سمیت و مطالعات اثر

فایل word مقاله اندازه گيري دي متيل هيدرازين نامتقارن به عنوان سوخت موشک توسط الکترودخميرکربن اصلاح شده با ذرات پروسين بلو

ارد بخشی از متن فایل word مقاله اندازه گيري دي متيل هيدرازين نامتقارن به عنوان سوخت موشک توسط الکترودخميرکربن اصلاح شده با ذرات پروسين بلو : محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی تعداد صفحات:12 نویسنده(ها): مریم موسوی خطاط – دانشگاه فردوسیمهرداد لاهوتی – چکیده: به دلیل برخی فعالیت های صنعتی رایج همچون آبکاری و صنایع چرم سازی مقادیربالایی ازیون کرومات وارد آبهای جاری و آبهای زیرزمینی درقالب پساب این صنایع وارد میگردد این یون دارای اثرات شناخته شده سمی وکارسینوژنیک دربدن انسان و حیوانات م ی باشد دراین پروژه ما به بررسی اثرات عوامل محیطی برروی سرعت رشد این گیاه درتیمار با یون کرومات پرداختیم چرا که گیاه عدسک آبی یک گیاه متداول درآزمایشات تست سمیت و مطالعات اثر

فایل word مقاله پيامدهاي هرسي نين در برش ورکمر و مقايسه با البرز وايران مرکزي

ارد بخشی از متن فایل word مقاله پيامدهاي هرسي نين در برش ورکمر و مقايسه با البرز وايران مرکزي : محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی تعداد صفحات:12 نویسنده(ها): مریم موسوی خطاط – دانشگاه فردوسیمهرداد لاهوتی – چکیده: به دلیل برخی فعالیت های صنعتی رایج همچون آبکاری و صنایع چرم سازی مقادیربالایی ازیون کرومات وارد آبهای جاری و آبهای زیرزمینی درقالب پساب این صنایع وارد میگردد این یون دارای اثرات شناخته شده سمی وکارسینوژنیک دربدن انسان و حیوانات م ی باشد دراین پروژه ما به بررسی اثرات عوامل محیطی برروی سرعت رشد این گیاه درتیمار با یون کرومات پرداختیم چرا که گیاه عدسک آبی یک گیاه متداول درآزمایشات تست سمیت و مطالعات اثر