فایل word مقاله تجزيه و تحليل عددي شکست پره هاي توربوشارژر لکوموتيو و تخمين عمر مفيد پره ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تجزيه و تحليل عددي شکست پره هاي توربوشارژر لکوموتيو و تخمين عمر مفيد پره ها :

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران

تعداد صفحات:9

نویسنده(ها):

مهدی ظهور – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک, دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و استادیار دانشکده هوا و فضا, گروه مهندسی مکانیک (ساخت و تولید) دانشگ
سعید ادیب نظری – دانشیار دانشکده مهندسی هوا و فضا, دانشگاه صنعتی شریف و استادیار دانشکده هوا و فضا, گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق
سید حسن موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد, دانشکده هوا و فضا, گروه مهندسی مکانیک (ساخت و تولید), دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

گزارش بازرسی دورهای طی چند ماه اخیر, حاکی از افزایش شکست پره های توربین می باشد. در این مقاله, علت خرابی و شکست پره های توربوشارژر لکوموتیو از دیدگاه مکانیکی و متالورژیکی مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. ابتدا کلیه پره های دیسک های توربین معیوب به روش آزمون غیر مخرب (NDT) مورد بازرسی قرار گرفته و محلهای بحرانی و تجمع ترک ناشی از خستگی دورهای تعیین گردید. سپس عمر یک پر توربوشارژر با فرض دارا بودن یک ترک سطحی نیم بیضوی با استفاده از روش المان محدود, تحت شرایط خستگی دورهای در ناحیه ایرفویل تخمین زده شد. برای شبیهسازی سه بعدی یک پره, از دستگاه (CMM) و نرمافزارهای (CATIA) و (ABAQUS) استفاده گردید. در نهایت, با به دست آوردن ضریب تنش معادل و به کمک رابطه پاریس – والکر, عمر واقعی پره توربوشارژر تخمین زده شد. از طرف دیگر, با مقایسه نتایج تحلیل تجربی و عددی, علت شکست پره ها, شناسایی گردید.

لینک کمکی