فایل word مقاله ساخت بدنه هاي کاربيد سيليسيم باند نيتريدي n-SiCبه روش ريخته گري دوغابي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ساخت بدنه هاي کاربيد سيليسيم باند نيتريدي n-SiCبه روش ريخته گري دوغابي :

محل انتشار: هشتمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

حسام کره ای – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی, دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدمحمدعلی شریف شیخ الاسلامی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی, دانشگاه علم و صنعت ایران
فرهاد گلستانی فرد – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی, دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

با توجه به نیاز روز افزون صنایع نوین م تالورژی, سرامیکی و صنایع هوا فضا به استفاده از قطعاتی با مقاومت شیمیایی بالا و شوک پذیری مناسب استفاده از دیرگدازهای کاربید سیلیسیم مورد توجه قرار گرفتهشده است . در میان دیرگدازهای بر پایه کاربید سیلیسیم , بدنه های باند نیتریدی به علت خواص مکانیکی دما بالای مطلوبتر از اهمیت ویژهای برخوردار شدهاند. در مقاله حاضر با توجه به نیاز به ساخت قطعات با اشکال پیچیده روش ریخته گری دوغابی بدنه های کاربیدسیلیسیم باند نیتریدی مورد بررسی قرار گرفت . گام اول در ساخت بدنه ها تهیه دوغاب پایدار با پارامترهای رئولوژیکی قابل قبول برای ریخته گری درون قالب گچی مورد بررسی قرار گرفته و با انتخاب دو روش مخلوط سازی بدنهها شکل داده شدند. سپس بدنههای بهینه خشک شده در اتمسفر نیتروژن نیتریده شدند. با انجام آنالیزهای ساختاری -فازی و همچنین تصاویر ریز ساختاری و اندازه گیری دانسیته و تخلخل بدنه های خام و نیتریده شده, این نتیجه حاصل شد که روش مخلوط سازی, ریخته گری و منحنی پخت مناسب بوده و بدنه هایی با دانسیتهg/cm3 2/18با ساختاری شامل % 80 باند نیتریدی حاصل شده است بدنههای تهیه شده در این پروژه از خواص فیزیکی و مکانیکی قابل قبولی برخوردار بودند

لینک کمکی