فایل word مقاله تاثير فرآيند آنيل و پيرسازي بر رفتار سوپر الاستيسيته و استحاله مارتنزيتي در سيم هاي حافظه دار NiTi غني از نيکل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثير فرآيند آنيل و پيرسازي بر رفتار سوپر الاستيسيته و استحاله مارتنزيتي در سيم هاي حافظه دار NiTi غني از نيکل :

محل انتشار: پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات:14

نویسنده(ها):

کامل کاظمی چوبی – دانشجوی کارشناسی ارشد, مرکز تحقیقات مواد پیشرفته, دانشکده مهندسی مو
جعفر خلیل علافی – دانشیار مرکز تحقیقات مواد پیشرفته, دانشکده مهندسی مواد, دانشگاه صن
وحید عباسی چیانه – دانشجوی دکتری, مرکز تحقیقات مواد پیشرفته, دانشکده مهندسی مواد, دانش

چکیده:

در تحقیق حاضر تاثیر عملیات حرارتی آنیل و عملیات پیرسازی پس از انجام عملیات حرارتی آنیل بر رفتار سوپر الاستیسیته آلیاژ 40 و 60 درصد کارسرد شده نیکل-تیتانیم غنی از نیکل مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که در حضور دانه های ریز ناشی از تبلور مجدد در ریز ساختار آلیاژ, رفتار سوپر الاستیسیته بهبود می یابد با این حال همواره مقدار تقریبی 2% کرنش باقی مانده در منحنی تنش کرنش نمونه ها مشاهده می وشد. در حضور تلفیقی از دانه های ریز تبلور مجدد یافته, ناشی از عملیات حرارتی آنیل, همچنین رسوبات Ni4Ti3, ناشی از عملیات پیر سازی پس از فرآیند آنیل, بهترین رفتار سوپر الاستیسیته بدون هیچ کرنش باقی مانده ای مشاهده می گردد. نتایج نشان دادند که تغییر اندازه دانه ها موجب تغییر توزیع رسوبات درون ریز ساختار شده که این امر باعث تغییر در دماهای استحاله می گردد. جهت بررسی دماها و رفتار استحاله نمونه ها از آمالیز حرارتی روبشی افتراقی (DSC) استفاده شد. نهایتا مشاهده گردید که با تغییر اندازه دانه ها در طی فرآیند آنیل و با انجام پیر سازی متعاقب آن, می توان دماهای استحاله را برای کاربردهای دمایی مختلف کنترل نمود.

لینک کمکی