فایل word مقاله تخمين مرز آنومالي هاي ميدان پتانسيل توسط سيگنال تحليلي تعميم يافته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تخمين مرز آنومالي هاي ميدان پتانسيل توسط سيگنال تحليلي تعميم يافته :

محل انتشار: هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات:9

نویسنده(ها):

کیومرث سیف پناهی شعبانی – دانشگاه صنعتی شاهرود, دانشکده مهندسی معدن, نفت و ژئوفیزیک, شاهرود
ابوالقاسم کامکارروحانی – دانشگاه صنعتی شاهرود, دانشکده مهندسی معدن, نفت و ژئوفیزیک, شاهرود

چکیده:

روش های میدان پتانسیل شامل روشهای گرانی سنجی و مغناطیس سنجی جز پرکاربردترین روش های ژئوفیزیکی در زمینه اکتشاف منابع معدنی به شمار میروند. در این مقاله روشی با دقت بالا برای شناسایی و تخمین مرز ساختارهای زمینشناسی مانند گسل یا دایک از روی آنومالیهای میدان پتانسیل معرفی شده است. این روش از مشتقات قائم سیگنال تحلیلی استفاده می کند. در مواقعی که چندین توده با ویژگیهای مختلف در مجاورت هم قرار دارند و همچنین در مواردی که توده سبب شونده آنومالی دارای مغناطیس باقیمانده ناشناخته است این روش کاربرد گستردهای دارد. این روش بر روی داده های مغناطیس سنجی معدن مس سرچشمه به کاربرده شده است و نتایج آن با رو شهای مشتق قائم و مشتق افقی کل مقایسه شده است. با کاربرد این روش رخنمون تودههای گرانیتی و گسل های جداکننده آنها با دقت بالایی مشخص شده اند.

لینک کمکی