فایل word مقاله بررسي شبيه سازي فرايند اکستروژن داغ با ترکيب تئوري کران بالايي و فورمولاسيون اجزاي محدود حرارتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي شبيه سازي فرايند اکستروژن داغ با ترکيب تئوري کران بالايي و فورمولاسيون اجزاي محدود حرارتي :

محل انتشار: پنجمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

ح. گودرزی حسین آبادی – کارشناس ارشد شکل دادن فلزات دانشکده مهندسی مکانیک, دانشگاه صنعتی شریف
س. سراج زاده – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک, دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش فرایند اکستروژن داغ به کمک یک مدل ترمومکانیکی شبیه سازی شده است. به این منظور, یک میدان سرعت مجاز به کمک تکنیک توابع ارائه گردید. سپس نیروی اکستروژن و همچنین توزیع دما در ابزار و ماده به کمک ترکیب روش کران بالایی و روش اجزای محدود شبیه سازی شدند. همچنین به منظور تقریب تنش سیلان ماده در دماها و سرعت های تغییر فرم متفاوت, یک شبکه عصبی مصنوعی تعلیم داده شد و یک مدل مکانیکی به کار گرفته شد. به منظور ارزیابی صحت مدل ارائه شده, آزمون های عملی اکستروژن داغ به صورت همدما و غیر همدما صورت گرفت و منحنی های نیرو-تغییر مکان و نیز افزایش دما در مرکز نمونه ها اندازه گیری شدند. نتایج اندازه گیری ها با پیش بینی های انجام گرفته توسط شبیه سازی در شرایط گوناگون مورد مقایسه قرار گرفت و مطابقت قابل قبولی میان نتایج حاصل از اکستروژن عملی و نتایج حاصل از مدل ارائه شده مشاهده گردید.

لینک کمکی