فایل word مقاله مقايسه و تحليل برنامه هاي سوم و چهارم توسعه کلان ورزش استان آذربايجان غربي و تحليل يافته ها با رويکرد متدولوژي مهندسي ارزش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مقايسه و تحليل برنامه هاي سوم و چهارم توسعه کلان ورزش استان آذربايجان غربي و تحليل يافته ها با رويکرد متدولوژي مهندسي ارزش :

بدنی و علوم ورزشی ایران

تعداد صفحات:18

چکیده:

هدف از این پژوهش ضمن مقایسه برنامه سوم و چهارم توسعه, به ارزیابی برنامه توسعه و ارایه راهکار بر اساس متدولوژی مهندسی ارزش می پردازد. برنامه کاری مهندسی ارزش ارایه ای از رویکردها و عملکرد لازم برای بدست آوردن جواب بهتر و موثرتر برای مساله با صرف حداقل هزینه و زمان می باشد. این پژوهش در چهارچوب یک طرح توصیفی- تحلیلی است که اطلاعات لازم از طریق بررسی استاد و گزارش های سالانه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی کشور و اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی طی سال های اجرای برنامه توسعه سوم و چهارم جمع آوری شده و با استفاده از روش آماری t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق 16 شاخص برنامه توسعه, 4 شاخص در بخش عمرانی و 12 شاخص در بخش قهرمانی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که استان در بعضی شاخص ها عملکرد قوی و در برخی دیگر عملکرد ضعیفی داشته است. همچنین محاسبات آماری نشان داد که بین میانگین یک سری از شاخص های برنامه توسعه در سطح خطای (=005) بین برنامه سوم و چهارم تفاوت معنی داری وجود دارد و اگر چه استان در کل رشد 2619 درصدی در برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم داشت, اما نتایج تحلیل بر مبنای مهندسی ارزش نشان داد که ضعف شدید در همان مراحل اولیه یعنی طرح ریزی برنامه وجود دارد که گویای این است در وضعیت فعلی تصویر روشنی از آینده ورزش در دست نیست. به عبارت دیگر بخش ورزش فاقد یک برنامه راهبردی جامع است. اما توانمندی مهندسی ارزش و اجرای گام به گام مراحل آن, موجبات ارتقا سطح بهره وری سازمانی را در پی خواهد داشت.

لینک کمکی