فایل word مقاله رخساره هاي مخلوط سيليسي آواري – کربناته حاصل از پيشروي درياي ائوسن در شمال و شمال شرق اصفهان(ايران مرکزي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله رخساره هاي مخلوط سيليسي آواري – کربناته حاصل از پيشروي درياي ائوسن در شمال و شمال شرق اصفهان(ايران مرکزي) :

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات:9

نویسنده(ها):

معصومه جملی رنانی – دانشگاه آزاد خوراسگان
ناصر ارزانی – دانشگاه پیام نور اصفهان
عبدالحسین کنگازیان – دانشگاه آزاد خوراسگان

چکیده:

پیشروی دریای ائوسن بر روی توپوگرافی های قدیمی بعد از یک دوره فعالیت آتشفشانی وسیع در شمال اصفهان رخ داده است . شواهد این پیشروی به خوبی در شمال(سه) و شمال شرق(زفره) اصفهان برون زد دارد و انواع رخساره های آواری , آهکی و مخلوط بر جای مانده حاکی از آن است که دریای گرم و کم عمق با خط ساحلی مخلوط بعد از پیشروی خیلی زود به یک پلات فرم کربناته با فورامینیفرهای بزرگ تبدیل شده است. به منظور باز سازی شرایط رسوبگذاری و شرایط پیشروی دریا در این زمان, رسوبات ائوسن در سه برش مجزا مورد مطالعه قرار گرفته است . مطالعات صحرایی این رسوبات منجر به شناخت 6 لیتوفاسیس آواری شدکه همگی در سیستم رود خانه ای بریده بریده تشکیل شده اند. مطالعات آزمایشگاهی منجربه تشخیص 5 ریز رخساره هیبرید و 13 ریز رخساره آهکی شدکه در یک پهنای درونی و میانی رمپ و در سیستم رسوبگذاری مخلوط تشکیل شده اند و از انجاییکه مخازن نفتی عموما در رسوبات مخلوط تشکیل میشوند مطالعه این رسوبات حائز اهمیت است.

لینک کمکی