فایل word مقاله بررسي وضعيت حوادث ناشي از کار ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي وضعيت حوادث ناشي از کار ايران :

تعداد صفحات:9

چکیده:

براساس مواد 60 و 65 قانون تامین اجتماعی, حوادثی که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد را حوادث ناشی از کار می نامند و در صورت وقوع آن کارفرما مکلف است اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتبا به اطلاع سازمان تامین اجتماعی برساند. حوادث شغلی از ابعاد مختلف حایز اهمیت است. این مطالعه یک بررسی توصفی تحلیلی است که وضعیت بیمه شدگان تامین اجتماعی حادثه دیده کل کشور در یک دهه (سال های 1379 و 1388) را مورد بررسی قرار می دهد. در این مطالعه پارامترهای تعداد حادثه, منطقه جغرفیایی, کدفعالیت اقتصادی, جنس, سن, وضعیت تاهل, زمان, عضو, محل, نتیجه, علت وقوع, نوع, روزهای از دست رفته کار, ارتباط حوادث با تعداد بیمه شده در سالهای 1379 و 1388 مقایسه میگردند. از خلاصه نتایج می توان به افزایش 51/9 درصد تعداد حادثه, افزایش حدود 2300 سال از دست رفته کاری به دلیل معالجه فرد, بیشترین حوادث دو سال مربوط به استان تهران, مردان, متاهلین, محدوده سنی 25 تا 29, صبح, داخل کارگاه, بالاترین صنعت حادثه خیز صنایع فلزات اساسی, ماشین های الکتریکی و غیرالکتریکی, بالاترین علت بی احتیاطی, بالاترین نوع سقوط و لغزیدن, بالاترین عضو دست ها, بیشترین روزهای از دست رفته سرپایی و بالاترین نتیجه حادثه بهبودی کامل آست, اشاره نمود.

لینک کمکی