فایل word مقاله مقايسه نيمرخ فيزيکي و فيزيولوژيکي فوتباليستهاي مرد نخبه ايران با فوتباليستهاي مرد نخبه دنيا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مقايسه نيمرخ فيزيکي و فيزيولوژيکي فوتباليستهاي مرد نخبه ايران با فوتباليستهاي مرد نخبه دنيا :

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

تعداد صفحات:30

نویسنده(ها):

محمد محمدی – کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی, مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مل
علی کاظمی – دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی, عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران
اکبر سازوار – کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی, عضو هیأت علمی دانشگاه ملایر

چکیده:

هدف: در این پژوهش برخی ویژگیهای جسمانی و فیزیولوژیکی فوتبالیستهای مرد نخبه ایران با دیگر کشورهای جهان مورد ارزیابی قرار گرفته است. روش شناسی: برای این منظور 23 نفر از بازیکنان فوتبال بزرگسالان ایران که بعد از مسابقات لیگ برتر در اردوی تدارکاتی جهت شرکت در مسابقات جام ملتهای حضور داشتند انتخال شدند. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و Statistical در دو بخش توصیفی و استنباطی در سطح اطمینان 1( =0/05) %95 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج: یافته ها در بخش توصیفی نشان دادند که میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای جسمانی و فیزیولوژیکی فوتبالیستهای مرد نخبه ایران قد 668±17926 سانتیمتر, وزن 568±7960 کیلوگرم, شاخص توده 198±2466 کیلوگرم بر متر مربع, درصد چربی 158±1110 درصد, چابکی 045±1575 ثانیه, سرعت 40 یارد 024±481 ثانیه, انعطاف پذیری تنه به جلو 637±3757 سانتی متر, توان پاهها 836±6543 ثانیه, درصد حداکثر اکسیژن مصرفی در آستانه بی هوازی 359±4057 میلی لیتر, بر کیلوگرم بر دقیقه, توان بی هوازی 9647±93674 وات و توان هوازی بیشینه 098±5278 میلی لیتر بر کیلوگرم بر دقیقه می باشند و در بخش استنباطی مشخص شد که بین میانگین قد و زن, درصد چربی, توان هوازی, توان بیهوازی, درصد حداکثر اکسیژن مصرفی در آستانه بیهوازی, انعطاف پذیریی تنه به جلو و سرعت تفاوت معنی داری در سطح اطمینان ( =0/05) %95 با دیگر کشورهای جهان وجود دارد. نتیجه گیری: بنابر این به نظر می رسد بازیکنان تیم ملی بزرگسالان ایران به طور کلی از لحاظ برخی فاکتورهای جسمانی و فیزیولوژی نسبت به دیگر بازیکنان کشورهای جهان در سطح مطلوبی قرار ندارند و جهت موفق شدن در رقابتهای بین المللی بایستی سعی شود بازیکنان ایرانی به استانداردهای موجود نزدیک شوند و به رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت آنها توجه گردد.

لینک کمکی