فایل word مقاله اندازه گيري و طراحي روشنايي عمومي در خوابگاه هاي دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي قزوين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اندازه گيري و طراحي روشنايي عمومي در خوابگاه هاي دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي قزوين :

محل انتشار: هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای

تعداد صفحات:12

نویسنده(ها):

احمد نیک پی – استادیار بهداشت حرفه ای, گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی قزوین
حامد ندری – کارشناس بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی قزوین
فرشاد ندری – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای, گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی کر
مهران قلعه نویی – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای, گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی قز

چکیده:

زمینه و هدف: مقدمه با توجه به اینکه روشنایی مناسب در سالنهای مطالعه و خوابگاه های دانشجویی نقش مهمی در تمرکز, انگیزه و دقت دانشجویان ایفا می کند, این مطالعه به منظور اندازه گیری و طراحی روشنایی عمومی خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین صورت گرفت. مواد و روش ها: مطالعه حاضر بررسی توصیفی- مقطعی است که در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین (7 خوابگاه) صورت گرفت. که جمعا در 81 اتاق خواب (بصورت تصادفی) و همچنین تمامی سالنهای مطالعه (7عدد) اندازه گیری صورت گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که 81 74 % از اتاقهای خواب دارای شدت روشنایی کمتر از حد کمینه کشوری (150 لوکس) و 100% سالنهای مطالعه دارای شدت روشنایی کمتر از حد کمینه کشوری (300 لوکس) بودند. بر طبق نتایج اتاق های خواب خوابگاه شماره 7 دارای کمترین میزان شدت روشنایی (1312 لوکس) و خوابگاه شماره 2 دارای سالن مطالعه ای با کمترین میزان شدت روشنایی (1255 لوکس) هستند. نتیجه گیری: روشنایی نامناسب در خوابگاه های مذکور عمدتا به علت کمبود و چیدمان نامناسب لامپ ها بود, که امروزه بااستفاده از نرم افزارهای طراحی روشنایی این نقصیه بر طرف می شود بنابراین در ادامه با استفاده از نرم افزار DIALUX, تعداد و چیدمان لامپ ها در سالنهای مطالعه و اتاق های خواب برای روشنایی مناسب طراحی و ارائه گردید.

لینک کمکی