فایل word مقاله مطالعه خارپوستان سازند قم در کوه تخت چکاب (منطقه نيزار، واقع در شمال دليجان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مطالعه خارپوستان سازند قم در کوه تخت چکاب (منطقه نيزار, واقع در شمال دليجان) :

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات:9

نویسنده(ها):

نفیسه کام بخش – دانشجوی کارشناسی ارشد,گروه زمین شناسی,دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتی
کیوان خاکسار – استادیار گروه علوم تجربی, دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
بهزاد غلامی – کارشناسی ارشد,گروه زمین شناسی, مربی دانشگاه پیام نور واحد فرمهین
مهرنوش فرهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد, گروه زمین شناسی ,دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشت

چکیده:

مطالعه حاضر بر روی سازند قم در برش تخت چکاب در جنوب باختری انجام گرفته است که دارای 370 متر ستبرا و شامل تناوبی از ماسه سنگ, آهک نازک تا ضخیم لایه, مارن, ژیپس و در برخی نقاط افق های از کنگلومرا می باشد. برش مورد مطالعه, معادل برش الگوی سازند قم در ایران مرکزی به سن الیگوسن- میوسن است. طبق مطالعات چینه شناسی, علاوه بر کلیه واحد های معرفی شده در سازند قم شامل f, e, d, c4, c3, c2, c1, b, a و یک عضو بی نام در ابتدای برش مذکور یافت شده است. در این پژوهش به مطالعه خارپوستان که بیشترین فراوانی را در بخش a-c1-c3 سازند منطقه مورد مطالعه دارد می پردازیم. طی عملیات صحرایی تعداد 18 نمونه خارپوست برداشت شد که منجر به شناسایی 4 جنس و 4 گونه گردید که به شرح زیر است: 1)Spatangus corsicus, 2)Echinolampas discus, 3)Clypeaster biarritzensis. var. trotteri , 4)Scutella subrotunda

لینک کمکی