فایل word مقاله مطالعه پترولوژيکي وژئوشيميايي بازالتهاي افيوليت محور الشتر- کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مطالعه پترولوژيکي وژئوشيميايي بازالتهاي افيوليت محور الشتر- کرمانشاه :

تعداد صفحات:9

چکیده:

مجموعه افیولیتی کرمانشاه در غرب ایران با 230 کیلومتر امتداد و 30-60 کیلومتر پهنا و به عنوان بخشی از زاگرس مرتفع در بین زاگرس چین خورده و زون سنندج سیرجان واقه شده است..سنگهای این افیولیت از پایین به بالا شامل پریدوتیت های سرپانتینی شده,گابروهای لایه ای ,گابروهای کوم ولایی, پلاژیوگرانیت, دایکهای دیابازی , بازالت وسنگهای رسوبی می باشد.بازالتهای این افیولیت به دو گروه گدازه های بالشی و بازالتهای اسپلیتی تقسیم شده اند .حفرات گدازه های بالشی توسط کانی های کلریت, کربنات وکانی های اوپک پرگشته ودر زمینه ای از میکرولیتهای پلاژیوکلاز و پیروکسن قرار دارند. بازالتهای اسپلیتی دارای پلاژیوکلاز ,پیروکسن وکانیهای اوپک (کانی های تیتانیوم دار) بوده وداری بافت گرانوبلاست می باشند.کلینو پیروکسن های این بازالتها اورالیتی و پلاژیوکلازها سرسیتی شده اند.

لینک کمکی