فایل word مقاله ارزيابي صفات رويشي در تعدادي از ارقام تيپ اسپور سيب (spur type)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزيابي صفات رويشي در تعدادي از ارقام تيپ اسپور سيب (spur type) :

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات:4

نویسنده(ها):

داریوش آتشکار – عضو هیئت علمی
محی الدین پیرخضری – محقق بخش تحقیقات باغبانی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

چکیده:

این تحقیق به منظور ارزیابی عادت رشد, پایداری ژنتیکی در 11 رقم سیب تیپ اسپور در مقایسه با رقم استاندارد گلدن دلیشز به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلو کهای کامل تصادفی با 36 تیمار شامل رقم در 12 سطح و محل تهیه پیوندک در گیاه مادری در 3 سطح (سه مکان روی شاخه) و در 3 تکرار انجام گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که در بین ارقام تیپ اسپور ارقام رد اسپور و رد اسپور کوپر با داشتن کوتا هترین طول میانگره, کوچکترین نسبت طول میانگره به قطر شاخه, بیشترین میزان کلروفیل برگ, بیشترین رهایی جوانه جانبی, دوکی ترین حالت رشد شاخه, کمترین رشد رویشی سالیانه و کوتاه ترین ارتفاع درختان, پایدارترین عادت رشد اسپور و ارقام رد چیف و ول اسپور در بین ارقام گروه رد و یلو اسپور و گلدن اسپور از گروه گلدن ناپایدار ترین عادت رشد اسپوری را به خود اختصاص داد هاند. همین طور درختان حاصل از پیوندک ناحیه میانی و پایین شاخه در ارقام مختلف با کمترین رشد رویشی سالیانه, بیشترین رهایی جوانه جانبی و دوک یترین شاخه ها مکان مناسبی برای تهیه پیوندک جهت حفظ عادت اسپوری در ارقام تیپ اسپور به شمار می رود.

لینک کمکی